domingo, 1 de febrero de 2015

UNEFA I-2015: Diseño de Estaciones de Bombeo

1. Abastecimientos de Agua (Simón Arocha):

Cap. 1:
https://www.dropbox.com/s/co2rb9oe7nhgeur/Cap.%201_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf

Cap. 2:
https://www.dropbox.com/s/zo9l64cjhwwxdi6/Cap.%202_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf

Cap. 3:
https://www.dropbox.com/s/33yvouuf3f272of/Cap.%203_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf

Cap. 4:

https://www.dropbox.com/s/2vp9mcnmdfn97j7/Cap.%204_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf

Cap. 5:

https://www.dropbox.com/s/c1l1keoeaps7rrf/Cap.%205_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf

Cap. 6:
https://www.dropbox.com/s/khgujs7en3l6gaf/Cap.%206_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf

Cap. 7:

https://www.dropbox.com/s/1fjpnzwipriiv9x/Cap.%207_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf

Cap. 8:
https://www.dropbox.com/s/ia3v7cjx82z3l03/Cap.%208_Abastecimientos%20de%20Agua-Simon%20Arocha.pdf


2. Cloacas y Drenajes (Simón Arocha):

Parte I:
https://www.dropbox.com/s/lo5karynbya9qsh/Parte%20I_Cloacas%20y%20Drenajes%20-%20Sim%C3%B3n%20Arocha.pdf

Parte II:
https://www.dropbox.com/s/703xdyal6m6d00u/Parte%20II_Cloacas%20y%20Drenajes%20-%20Sim%C3%B3n%20Arocha.pdf


3. Varios:
https://www.dropbox.com/s/okq0bt60sy678g2/Dise%C3%B1o%20estaci%C3%B3n%20de%20bombeo.pdf

https://www.dropbox.com/s/e2zkmjqvxkqu1sb/intro_transient%20flow_spanish.pdf

https://www.dropbox.com/s/jms9ya8ckp89kbc/Poling%20B.E.%2C%20Prausnitz%20J.M.%2C%20O%27Connell%20J.P.%20The%20Properties%20of%20Gases%20and%20Liquids%20%285ed.%2C%20MGH%2C%202000%29%28ISBN%200070116822%29%28803s%29.pdf

https://www.dropbox.com/s/r5rpxzyemduvsrg/Sistemas%20de%20Bombeo.pdf

4. Manual de Bombeo de Aguas Residuales:
https://www.dropbox.com/s/xlll9ofbtotdlb4/MANUAL%20DE%20BOMBEO%20DE%20AGUAS%20RESIDUALES.pdf

UNEFA I-2015: Mecánica de Fluidos / Diseño de Estaciones de Bombeo

1. Apéndice completo:
https://www.dropbox.com/s/87gx7rp8kktbycx/TABLAS%20%26%20GR%C3%81FICAS_AP%C3%89NDICE%20COMPLETO_REVISADO.pdf

2. Libro: Mecánica de fluidos (6ª ed.). Autor: Robert L. Mott. Capítulos:UNEFA I-2015: Diseño de Estaciones de Bombeo

1. Plan de evaluación:
https://www.dropbox.com/s/a7n223r97ws1vet/Dise%C3%B1o%20de%20Estaciones%20de%20Bombeo_Plan%20de%20Evaluaci%C3%B3n_I-2015_ING-CIV-8S-D01.pdf?dl=0


2. Contendio esquemático de la asignatura:
https://www.dropbox.com/s/00f0kgf76179mn4/DISE%C3%91O%20DE%20ESTACIONES%20DE%20BOMBEO_Contenido_Esquem%C3%A1tico_I-2015.pdf?dl=0


3. Fundamentos de Mecánica de Fluidos:
https://www.dropbox.com/s/e78obidw3dercpp/MEC%C3%81NICA%20DE%20FLUIDOS_FUNDAMENTOS.pdf?dl=0


4. Factores de conversión:
https://www.dropbox.com/s/pgeff8l93lqly55/Dise%C3%B1o%20de%20Estaciones%20de%20Bombeo_Factores%20de%20Conversi%C3%B3n_UNEFA_I-2015.pdf?dl=0

UNEFA I-2015: Materiales & Ensayos

1. Plan de evaluación:
https://www.dropbox.com/s/i4bcxdmvk5b73jl/Materiales%20%26%20Ensayos_Plan%20de%20Evaluaci%C3%B3n_I-2015.pdf?dl=0


2. Contenido esquemático de la asignatura:
https://www.dropbox.com/s/mqqs1byurotpvvu/MATERIALES%20%26%20ENSAYOS_Contenido_Esquem%C3%A1tico_I-2015.pdf?dl=0


3. Unidad I. Introducción:
https://www.dropbox.com/s/6zzigtj5bevidtb/MATERIALES%20%26%20ENSAYOS_Unidad%20I_Introducci%C3%B3n_I-2015.pdf?dl=0

UNEFA I-2015: Mecánica de Fluidos

1. Plan de evaluación:
https://www.dropbox.com/s/foxdqgpxt3j5562/Mec%C3%A1nica%20de%20Fluidos_Plan%20de%20Evaluaci%C3%B3n_I-2015_ING-CIV-5S-N01.pdf?dl=0


2. Contenido esquemático de la asignatura:
https://www.dropbox.com/s/r7xblr0e4gputlv/Mec%C3%A1nica%20de%20Fluidos_Contenido_Esquem%C3%A1tico_I-2015.pdf?dl=0


3. Unidad I. Fundamentos: 
https://www.dropbox.com/s/xlsxnwofg0aapb5/MEC%C3%81NICA%20DE%20FLUIDOS_UNIDAD%20I_FUNDAMENTOS.pdf?dl=0


4. Factores de conversión:
https://www.dropbox.com/s/irlrdp73jngegyg/Mec%C3%A1nica%20de%20Fluidos_Factores%20de%20Conversi%C3%B3n_UNEFA_I-2015.pdf?dl=0